Beagle Blanca Toby Aine Ardan
Blanca och Toby Blancas barn Blanca med barnen
 
Fretka Bliss Blaes Bayerska viltspårhundar
Fretkas barn Fretka med barnen
 

Fotografier tilsammans

 
Gemensam tršning £ajs 2005 £ajs 2006