Beagle'owy spacer w Warszawie - Fort Bema, 20 czerwca 2005 roku